Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Dla zadań z zakresu ochrony atmosfery, za wyjątkiem zadań polegających na budowie przez jednostki sektora finansów publicznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii, planowane są następujące terminy naboru wniosków:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego:  15.08.2014 r. – 15.10.2014 r.

b) dla pozostałych wnioskodawców: 01.07.2014 r. – 31.08.2014 r.

 

Powyższe terminy naboru wniosków obowiązują również dla zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu, realizowanych w ramach termomodernizacji obiektów.

Dla zadań związanych z gospodarką odpadami, ochroną powierzchni ziemi oraz dla zadań polegających na zapobieganiu poważnym awariom planujemy nabór wniosków w terminie od  01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.  

Dla zadań obejmujących: pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego, usuwanie skutków poważnych awarii  w środowisku i doposażenie służb ratowniczych planujemy analogicznie jak w bieżącym roku nabór ciągły.

Podane terminy są terminami orientacyjnymi. Po zatwierdzeniu "Listy przedsięwzięć priorytetowych..." na rok 2015 podamy Państwu terminy obowiązujące.