Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

7 kwietnia w Katowicach odbyła się konferencja prasowa „Zielona gospodarka”, która była okazją do uroczystego zainaugurowania współpracy Funduszu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Na mocy porozumienia zawartego przez te instytucje powstał Punkt Konsultacyjny WFOŚiGW w Katowicach przy RIG, dzięki któremu eksperci będą mogli na bieżąco odpowiadać na pytania przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania ich projektów. Najczęściej pojawiające się problemy i pytania będą publikowane na stronach internetowych Izby i Funduszu z myślą o ich rozpowszechnianiu i wydaniu poradnika ekologicznego dla przedsiębiorców stworzonego na bazie najczęściej zadawanych pytań. W serwisach internetowych zamieszczane będą także materiały pozwalające na wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie się z aktualnie dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych inicjatywami służącymi ochronie środowiska w naszym regionie.

 

Podczas konferencji przedstawiono zaproszonym przedsiębiorcom „Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW na rok 2015” oraz projekt EnerGO!, dotyczący audytów energetycznych. W konsultacjach udział wzięli Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu. 

Eksperci Funduszu - Krystian Smuda, Ewa Maniecka, Barbara Malkowska oraz Ewa Cofała przedstawili uczestnikom konsultacji cele operacyjne i priorytety Funduszu z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony atmosfery,  gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Po zakończeniu prezentacji zapisów „Listy…” wywiązała się dyskusja. Przedsiębiorcy zadawali pytania dotyczące między innymi terminów naborów wniosków na 2015 rok, zakresu dofinansowania pożyczką i dotacją zadań z dziedziny ochrony atmosfery oraz możliwości dofinansowania transportu przeterminowanej żywności. 

Przedsiębiorcy są bardzo liczną grupą beneficjentów WFOŚiGW w Katowicach. W ostatnich latach około 1/3 wypłacanych środków Funduszu to dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/kwiecien14/rig

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/kwiecien14/rig.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kwiecien14/rig