7 kwietnia w Katowicach odbyła się konferencja prasowa „Zielona gospodarka”, która była okazją do uroczystego zainaugurowania współpracy Funduszu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Na mocy porozumienia zawartego przez te instytucje powstał Punkt Konsultacyjny WFOŚiGW w Katowicach przy RIG, dzięki któremu eksperci będą mogli na bieżąco odpowiadać na pytania przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania ich projektów. Najczęściej pojawiające się problemy i pytania będą publikowane na stronach internetowych Izby i Funduszu z myślą o ich rozpowszechnianiu i wydaniu poradnika ekologicznego dla przedsiębiorców stworzonego na bazie najczęściej zadawanych pytań. W serwisach internetowych zamieszczane będą także materiały pozwalające na wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie się z aktualnie dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych inicjatywami służącymi ochronie środowiska w naszym regionie.

 

Podczas konferencji przedstawiono zaproszonym przedsiębiorcom „Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW na rok 2015” oraz projekt EnerGO!, dotyczący audytów energetycznych. W konsultacjach udział wzięli Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu. 

Eksperci Funduszu - Krystian Smuda, Ewa Maniecka, Barbara Malkowska oraz Ewa Cofała przedstawili uczestnikom konsultacji cele operacyjne i priorytety Funduszu z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony atmosfery,  gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Po zakończeniu prezentacji zapisów „Listy…” wywiązała się dyskusja. Przedsiębiorcy zadawali pytania dotyczące między innymi terminów naborów wniosków na 2015 rok, zakresu dofinansowania pożyczką i dotacją zadań z dziedziny ochrony atmosfery oraz możliwości dofinansowania transportu przeterminowanej żywności. 

Przedsiębiorcy są bardzo liczną grupą beneficjentów WFOŚiGW w Katowicach. W ostatnich latach około 1/3 wypłacanych środków Funduszu to dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.