Przypominamy Państwu, że ze środków WFOŚiGW prowadzona jest linia kredytowa przeznaczona dla osób fizycznych, które budują dom energooszczędny. Kredyt, na preferencyjnych warunkach, udzielany jest m.in. na zakup i montaż niekonwencjonalnych źródeł ciepła, instalacji ogrzewania  i wentylacji z odzyskiem ciepła, materiałów do izolacji przegród budowlanych. Środki finansowe zostały postawione do dyspozycji kredytobiorców na lata 2013-2014. Oznacza to, że umowa z bankiem musi być podpisana do 31.12.2014 r., na realizację zadania  kredytobiorca ma 18 miesięcy. Linia kredytowa obsługiwana jest przez Bank Ochrony Środowiska  S.A. , który posiada swoje placówki w wielu śląskich miastach. 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami na jakich udzielane są kredyty: LINIE KREDYTOWE - informacje dla osób fizycznych (OA). Tam też zamieszczona została pełna lista placówek banku przygotowanych do udzielenia kredytu na dom energooszczędny.