Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznało złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Na uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach 22 maja odznaczeniami tymi zostali uhonorowani: Rafał Miland – Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, Karol Węglarzy – Wiceprzewodniczący RN, Jerzy Suchy – Członek RN oraz Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu – Adam Liwochowski. 

Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” został ustanowiony przez Główny Związek Straży Pożarnych RP w 1926 roku i nadawany do 1939 roku. Odznaczenie reaktywowano w 1959 roku. Nadawane jest funkcjonariuszom straży pożarnej oraz osobom i instytucjom wspomagającym Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku. 

W ten sposób doceniony został wieloletni wkład Funduszu w doposażanie ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego w sprzęt i wyposażenie pożarnicze do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych i innych zagrożeń środowiska. Tylko w  2013 roku Fundusz przekazał śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ponad 2 000 000 zł dotacji.


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/maj14/straz2

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/maj14/straz2.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/maj14/straz2