Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznało złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Na uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach 22 maja odznaczeniami tymi zostali uhonorowani: Rafał Miland – Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, Karol Węglarzy – Wiceprzewodniczący RN, Jerzy Suchy – Członek RN oraz Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu – Adam Liwochowski. 

Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” został ustanowiony przez Główny Związek Straży Pożarnych RP w 1926 roku i nadawany do 1939 roku. Odznaczenie reaktywowano w 1959 roku. Nadawane jest funkcjonariuszom straży pożarnej oraz osobom i instytucjom wspomagającym Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku. 

W ten sposób doceniony został wieloletni wkład Funduszu w doposażanie ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego w sprzęt i wyposażenie pożarnicze do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych i innych zagrożeń środowiska. Tylko w  2013 roku Fundusz przekazał śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ponad 2 000 000 zł dotacji.