Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Linia kredytowa dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych13 października 2014

WFOŚiGW w Katowicach przypomina o możliwości składania wniosków w ramach preferencyjnej linii kredytowej „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery” (LOA-2). 

Linia dedykowana jest osobom fizycznych, w tym prowadzącym działalność gospodarczą i wspólnotom mieszkaniowym. 

Kredyt można uzyskać na zadania realizowane na terenie województwa śląskiego, polegające na:

  • budowie, modernizacji lub wymianie na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych oraz układów technologicznych, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów,
  • budowie systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii,
  • zastosowaniu rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowanie wydano przed 01.01.1993 r. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest. 

Dokumenty do pobrania:

Obsługa preferencyjnej linii kredytowej „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery” (LOA-2) realizowana jest przez Krakowski Bank Spółdzielczy działający wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Raciborzu.