850 dzieci z Miasteczka Śląskiego i Tarnowskich Gór wyjedzie nad morze dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach17 kwietnia 2015 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 297 tysięcy złotych na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci z Miasteczka Śląskiego i Tarnowskich Gór. Wnioskodawcą jest Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Fundacja od 1994 roku realizuje programy profilaktyki zdrowotnej dzieci polegające na monitoringu narażenia zdrowia na ołów oraz przeciwdziałania skutkom tych zatruć.

„Celem wnioskowanego zadania jest poprawa stanu zdrowia i parametrów rozwojowych dzieci poprzez zorganizowanie trzynastu 2-tygodniowych wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla 850 dzieci z terenu gmin podwyższonego narażenia środowiskowego, tj. Miasteczka Śląskiego oraz miast i gmin do niego przyległych: Tarnowskie Góry, Kalety, Ożarowice, Świerklaniec” – poinformował Andrzej Pilot, Prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że wyjazdy organizowane będą do ośrodków nadmorskich (Łeba, Niechorze, Sarbinowo Morskie, Dźwirzyno, Świnoujście) położonych na terenach czystych ekologicznie o korzystnym klimacie.

Podstawowym założeniem takiego wyjazdu, jest czasowe odsunięcie dziecka od skażonego środowiska, co powoduje częściową detoksykację jego organizmu (od metali ciężkich i innych toksyn) oraz ogólnozdrowotną regenerację. Działalność lecznicza turnusów może być wspomagana odpowiednio dopasowaną dietą, zabiegami fizjoterapeutycznymi (inhalacje, solux, biotron, gimnastyka korekcyjna, baseny, wody mineralne itd.) oraz wspomagającymi ruch i kondycję fizyczną zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, a także edukacją ekologiczną wraz z promocją zdrowia – stwierdził prezes katowickiego Funduszu. Główną grupę adresatów działań Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”  stanowią dzieci w wieku 6 – 16 lat. Na wyjazdy typowane są dzieci, u których podczas badań skriningowych stwierdzono obecność ołowiu we krwi