Zielone Czeki 201522 kwietnia 2015

Podczas uroczystej gali w Kinoteatrze Rialto w Katowicach wręczone zostały "Zielone Czeki 2015". To doroczna nagroda finansowa przyznawana z okazji „Dnia Ziemi”. Od 1994 roku nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Przybyłych na uroczystość przywitał Andrzej Pilot - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wśród uczestników gali byli m.in.: Gabriela Lenartowicz i Kazimierz Karolczak - członkowie Zarządu Województwa Śląskiego, Tomasz Jędrzejczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Bronisław Karasek – przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, samorządowcy miast i gmin województwa śląskiego, władze uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych, beneficjentów, członków Kapituły "Zielonych Czeków", nominowani do nagrody, działacze ekologiczni oraz dziennikarze.

„Zielone Czeki” to nagroda dla pasjonatów ekologii, którzy realizują różne zadania poświęcając swój czas i często także pieniądze" – powiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że dotychczas nagrodzonych zostało ponad 220 osób. Andrzej Pilot podziękował Gabrieli Lenartowicz, byłej prezes WFOŚiGW w Katowicach za lata działalności na rzecz ekologii i środowiska naturalnego.

„To niezwykle wzruszająca chwila. Laureaci Zielonych Czeków to ludzie o zielonych sercach. Dzięki pracy w Funduszu i dzięki ludziom, z którymi współpracowałam, mogę dziś powiedzieć, że zielone serce również we mnie bije. Życzę dalszego rozwoju tej inicjatywy i uzewnętrzniania tego, co rośnie w naszych zielonych sercach” – mówiła Gabriela Lenartowicz.

„Sport i turystyka oraz ochrona środowiska mają ze sobą wiele wspólnego. Wyobraźcie sobie sportowca, który biegnie w lesie, który jest brudny. Turyści też nie chcą wypoczywać w zaśmieconych miejscach. Chciałbym, żeby polskie lasy i akweny były czyste. Kocham naturę” - powiedział zaproszony na scenę Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

„Odpowiedzialność za środowisko to obecnie nasze najważniejsze wyzwanie na przyszłość. Musimy to środowisko pozostawić kolejnym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Propagowanie postaw proekologicznych znakomicie służy temu celowi” – powiedział Kazimierz Karolczak.

Uroczystość uświetnił klimatyczny koncert Miki Urbaniak.

„Zielone Czeki” przyznawane są przez Kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń. 

Decyzją Kapituły przyznanych zostało 13 ”Zielonych Czeków” - 3 nagrody zespołowe i 4 nagrody indywidualne. Przyznano także 1 dyplom uznania i 15 dyplomów honorowych. 

Wysokość nagród pieniężnych jest następująca:

 • nagroda indywidualna - do 7.500 tys. zł
 • nagroda zespołowa - do 15.000 tys. zł przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby, a nagroda dla członka zespołu nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł.

 

Zielone Czeki 2015 – laureaci nagród i dyplomów

Kategoria: INNOWACJE I TECHNOLOGIE - nie wyłoniono laureata ZC.

dyplom honorowy:

 • zespół: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, dr hab. inż. Jakub Bernatt, dr inż. Robert Rossa za opracowanie i wdrożenie nowoczesnego, bezemisyjnego napędu elektrycznego e-Kit do elektryfikacji miejskich samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t.

 

Kategoria: PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY

dyplom honorowy:

 • zespół: dr hab. inż. Stanisław Duży, Ryszard Fuchs, Wiesław Kopiec - od 1996 roku corocznie organizują proekologiczne konferencje oraz szkolenia, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, nadzoru górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

Zielony Czek: 

 • zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława Radziwończyk-Gabryś za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, które aktywnie włącza się w popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Kategoria: PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

dyplom honorowy:

 • dr hab. Piotr Łaszczyca za wkład merytoryczny (obok prof. Pawła Miguli i dr. Andrzeja Woźnicy) do koncepcji projektu "Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego - ZiZOZap" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-2014 
 • prof. dr hab. Janusz Hereźniak za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego 

Zielony Czek:

 • dr inż. Robert Mysłajek za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego.

 

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zielony Czek:

 1. zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, Justyna Soblik - edukatorki z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa nominowane za ogromne zaangażowanie i poświęcenie jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 2. hm Andrzej Lichota - od wielu lat kreator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; dzięki jego aktywności powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Kategoria: PUBLICYSTYKA EKOLOGICZNA

Zielony Czek: 

 • Jarosław Myśliwski za działania mające na celu promocję trasy rowerowej "Leśno Rajza", w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego o tej trasie, 

 

Kategoria: działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych:

dyplom uznania: 

 • Marek Kras - za działania społeczne i zawodowe związane z promocją postaw proekologicznych w tym akcje społeczne dotyczące ochrony przyrody 

dyplom honorowy: 

 • zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek - nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, pomysłodawcy i organizatorzy konkursów ekologicznych, organizatorzy cyklicznych warsztatów, wykładów w tym konferencji dla samorządów, przedsiębiorców, nauczycieli 
 • zespół: Józef Smolorz, Lucyna Kwiatkowska, Marcin Smolorz – za niezwykłą pasję w ratowaniu drzew, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej w społeczeństwie i pokazania sposobu ekologicznego traktowania choinek świątecznych. 
 • prof. dr hab. Stanisław Wika - za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Zielony Czek: 

 • dr Agnieszka Bielska-Brodziak za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.

 

Do NAGRODY SPECJALNEJ Kapituła wybrała:

 • zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, Michał Siedlaczek za działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia - publikacje o zasięgu ogólnopolskim - promocja na terenie całego kraju.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 • Relacja z uroczystości na stronie Gazety Wyborczej - zobacz

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/kwiecien15/zc

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/kwiecien15/zc.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kwiecien15/zc