Od 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyłania liderów organizacji o zasięgu działania regionalnym i ponadregionalnym prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne działania związane z budzeniem i utrwalaniem świadomości ekologicznej. - Nagradzamy organizacje, które działają na rzecz ochrony środowiska ucząc m.in. najmłodszych ekologicznych zachowań. Wierzę w sens takiej edukacji, świadome dzieci będą wpływać na postawy dorosłych, swoich rodziców i dziadków – powiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

 

W tym roku na nagrody w konkursie EkoAktywni Fundusz przeznaczył 150 tysięcy złotych. - Jury oceniało m.in. różnorodność i obszar prowadzonych działań z zakresu edukacji, ich wartość dydaktyczną oraz podejmowane inicjatywy – poinformowała Agnieszka Siemińska, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW. Po wnikliwej analizie członkowie jury wyłonili 13 laureatów:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach - 30 000,00 
 2. Fundacja Park Śląski - 25.000,00 
 3. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń - 20.000,00 
 4. Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” - 15.000,00 
 5. Fundacja Ekologiczna „Silesia” - 15.000 zł
 6. Polska Izba Ekologii - 15.000 zł
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce - 6.000,00 
 8. Polski Związek Wędkarski Koło PZW nr 76 FIAT AUTO POLAND w Tychach - 6.000,00 
 9. Stowarzyszenie Nasze Kalety - 6.000,00 
 10. Stowarzyszenie EkoGim10 z Gliwic - 3.500,00 
 11. Szkolny Klub „EKOLUBY” z Kalet -  3.500,00 
 12. Ustroński Klub Ekologiczny - 3.000,00 
 13. Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia - 2.000,00 

Dyplomy:

 1. Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie
 4. Stowarzyszenie "Czyń Dobro" na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śl.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę 4 czerwca podczas imprezy dla dzieci i młodzieży „EkoAktywni z pasją” zorganizowanej w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Uczestnicy mieli okazję m.in. wziąć udział w warsztatach ornitologicznych, dendrologicznych czy rozpoznawaniu tropów oraz obserwowania pokazów: Policji Konnej z Chorzowa i sprawności Straży Pożarnej. Fundacja „Park Śląski” zaprezentowała wystawę fotograficzną Ptaki Parku Śląskiego. Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu zespołów harcerskich „Słoneczni” i „Na szlaku”.