W imieniu Ministerstwa Środowiska, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Szkolenia odbędą się w Warszawie. Udział w nich jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów. Szczegółowe informacje dotyczące tematów i terminów poszczególnych szkoleń a także sposobu zgłaszania uczestnictwa można znaleźć na stronie: http://www.mos.gov.pl/kategoria/5400_szkolenia_dla_beneficjentow_poiis_edycja_2013/

 

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji osób na co dzień realizujących projekty finansowane z POIiŚ. Przeznaczone są one dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska.

Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.