11.05.2010

Informujemy, że Ministerstwo Środowiska organizuje dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szkolenia z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Harmonogram szkoleń:

  • 17 maja 2010 r. – szkolenie dotyczące aukcji i przetargów organizowanych w trybie art. 70 (1-5) Kodeksu Cywilnego. Szkolenie adresowane jest do beneficjentów IV i V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko.
  • 21 maja 2010 r. – szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych za szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane w 2010 r. szkolenie jest adresowane do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko priorytetu I, II i III oraz zamawiających sektorowych.
  • 31 maja 2010 r. – drugi termin szkolenia dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych za szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane w 2010 r. szkolenie jest adresowane do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko priorytetu I, II i III oraz zamawiających sektorowych.
  • 7-8 czerwca 2010 r . – prawo zamówień publicznych od podstaw – szkolenie adresowane do beneficjentów I, II, III i V priorytetu PO IiŚ.

Szczegółowe informacje odnośnie szkoleń znajdują Siena stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem http://www.mos.gov.pl/pois_szkolenia_beneficjentow_pzp

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.