22.10.2012

11 października br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ pn. „Rozliczenie końcowe oraz trwałość projektu finansowanego w ramach I i II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” . Szkolenie było współfinansowane w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

Szkolenie przeprowadził Pan Bartosz Wolański – audytor projektów UE oraz doświadczony trener projektów współfinansowanych m. in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Tematyka szkolenia obejmowała głównie aspekty związane z rozliczeniem końcowym projektu oraz zobowiązania beneficjenta w okresie trwałości projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ. Na szkoleniu omówiona została również kwestia kontroli na zakończenie projektu.

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.