W imieniu Ministerstwa Środowiska, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Szkolenia odbędą się w Warszawie. Udział w nich jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów. Szczegółowe informacje dotyczące tematów i terminów poszczególnych szkoleń a także sposobu zgłaszania uczestnictwa można znaleźć na stronie: http://www.mos.gov.pl/kategoria/5400_szkolenia_dla_beneficjentow_poiis_edycja_2013/

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w szkoleniach dotyczących różnych aspektów związanych z realizowaniem...

28 czerwca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ pn. „Zarządzanie zmianami w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie realizacji”. 

Czytaj więcej: Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów pn. „Zarządzanie zmianami w projektach...

22.10.2012

11 października br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ pn. „Rozliczenie końcowe oraz trwałość projektu finansowanego w ramach I i II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” . Szkolenie było współfinansowane w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

Czytaj więcej: Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ

05.12.2011

30 listopada br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów pn. „Problemy bieżące w rozliczaniu Wniosku o Płatność beneficjenta w ramach POIiŚ”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorstw z woj. śląskiego.

Czytaj więcej: Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

09.06.2011

7 czerwca kilkudziesięciu przedstawicieli beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko wzięło udział w zorganizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach szkoleniu oraz w panelu dyskusyjnym. Tematem tego spotkania były nieprawidłowości i naruszenia w zakresie zamówień publicznych w kontekście realizacji i rozliczania projektów w ramach POIiŚ. To dziś jedna z najważniejszych kwestii dla instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Ważne szkolenie dla beneficjentów POIiŚ

15.09.2010

13 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zorganizował seminarium szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach POIiŚ. Uczestnikami seminarium byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący dofinansowane projekty. Było to trzecie szkolenie dla beneficjentów zrealizowane przez Wojewódzki Fundusz.

Czytaj więcej: Seminarium szkoleniowe dla beneficjentów POIiŚ
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.