W zakładce "Informacja i promocja" znajdą Państwo materiały, informacje, ekspertyzy i opinie dotyczące działalności WFOŚiGW w Katowicach i zasad jego promocji. 

Informujemy również o akcjach edukacyjnych podejmowanych z udziałem Funduszu i prezentujemy filmowe materiały edukacyjne dofinansowane przez WFOŚiGW.