Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są odpowiedzialne nie tylko za finansowanie, lecz również za wsparcie działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Działania te są potrzebne cały czas, gdyż edukacja ekologiczna jest ciągłym i wieloletnim procesem.

Mamy nadzieję, że informacje o działalności edukacyjnej w naszym województwie, które Państwu przekazujemy (również za pomocą serwisu internetowego) okażą się przydatne i ułatwią dbanie o środowisko w myśl zasady "Myśl globalnie, działaj lokalnie".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela dofinansowania na realizacje zadań proekologicznych zgodnie z poniższymi dokumentami:

Składane wnioski powinny być kompletne.

Każdy egzemplarz wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

UWAGA – prosimy o składanie wniosków bez skopiowanych ze wzorów wniosków "uwag" i "instrukcji".

ZADANIA INWESTYCYJNE z zakresu:

Wzory wniosków dla ZADAŃ POZAINWESTYCYJNYCH z zakresu: