Lp Nazwa konkursu Wnioski
1 Konkurs "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska".
Termin przyjmowania wniosków Regulamin konkursu Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
od 27.08.2018
do 14.09.2018

 

 

 

Pozycje "Listy..." dotyczące EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie województwa śląskiego, przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej.
Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2018 Regulamin
 naboru 2018
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
od 01.06.2018 
do 30.06.2018

  

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3 EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4 EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2018 Regulamin
 naboru 2017
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
I nabór 
od 01.01.2018 
do 31.01.2018 
II nabór 
od 01.07.2018 
do 31.07.2018

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8 EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych. 

 

a. Składowiska odpadów 

b. Zakłady odzysku, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem składowisk) 

c. Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

d. Inne