Dla zadań z zakresu: Badania, opracowania i ekspertyzy (ZS)

Dla zadań z zakresu: Monitoring środowiska (MO) i Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (KO)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia naboru banków, zainteresowanych współpracą w zakresie udzielania kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz, zostały wybrane dwa banki. Umowy o współpracy zostały podpisane w dniu 9 października 2017 r. z:

 1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 
 2. Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Produkt oferowany we współpracy z wybranymi bankami jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów:

 1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji, przyłącza wodociągowe.

Podstawa i wysokość dofinansowania:

 1. kredyt do 75 % nakładów inwestycyjnych,
 2. uzupełnieniem  kredytu jest dotacja w wysokości 20% wartości kredytu,
 3. kredyt wraz z dotacją będą wypłacane łącznie, po prawidłowym rozliczeniu zadania - Rozliczenie zadania i protokół odbioru (pobierz plik)
 4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - Oświadczenie do celów podatkowych (pobierz plik)
 5. prowizja przygotowawcza banku – maksymalnie 2,5% kredytu
 6. oprocentowanie kredytu:
  a. dla okresu kredytowania do 6 lat - WIBOR 3M +4,0%
  b. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat - WIBOR 3M +4,5%

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania opisuje Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017 (pobierz plik).

Na mocy podpisanych z Funduszem umów, banki zobowiązały się m.in. do:

 1. ogłoszenia terminu naboru Wniosków o dofinansowanie, składanych do banku  przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. najpóźniej od dnia 21 listopada 2017 r. do 8 października 2019 r. lub do wyczerpania środków. 
 2. rozpatrzenia Wniosku o dofinansowanie, złożonego przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów w banku.

Stosowany przez banki Wniosek o dofinansowanie będzie zawierać m.in.: 

 1. nazwę i lokalizację zadania, planowane efekty rzeczowe i ekologiczne oraz termin zakończenia zadania - Zalecane zapisy dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych oraz sposoby ich potwierdzania (pobierz plik)
 2. harmonogram rzeczowo- finansowy zadania, wg wzoru - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (pobierz plik)
 3. sposób potwierdzenia prawa własności nieruchomości, na której jest realizowane zadanie.

Jednocześnie informujemy że od 1 stycznia 2019 r., dotacje wypłacane Beneficjentom w ramach Linii LKD_2017 dla  zakresu 1 określonego w „Regulaminie udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017” obejmujące:

 • budowę, modernizację lub wymianę na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie systemy grzewcze oraz układy technologiczne, przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów mieszkalnych,
 • budowę systemów z udziałem odnawialnych źródeł energii tj. pompy ciepła gruntowe/powietrzne, kolektory słoneczne,
 • montaż instalacji fotowoltanicznej,
 • zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszające straty ciepła w obiektach mieszkalnych wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest;
 • mające  na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery – korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast Beneficjenci którzy korzystają z dotacji w zakresie rzeczowym 2 wymienionym w w/w Regulaminie obejmujące:

 • budowę oczyszczalni ścieków,
 • budowę podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,
 • budowę przyłączy wodociągowych 

podlegają w ciągu dalszym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Linii kredytowej LKD_2017 będą udzielane w placówkach współpracujących z Funduszem banków tj. Banku Ochrony Środowiska SA oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na terenie województwa śląskiego. 


Dane kontaktowe przekazane przez banki:

Oddział Bielsko-Biała:

Michulec Katarzyna, tel. 515 011 646
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Owczarz Anna, tel. 515 111 298
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oddział Katowice:

Chełczyńska Aneta, tel. 515 111 675,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Częstochowa:

Wieczorek Kinga, tel. 500 314 300, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oddział Kłobuck:

Zubkowicz Anna, tel. 515 111 747, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oddział Zawiercie:

Zieliński Damian, tel. 515 111 688 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oddział Gliwice:

Kozak Przemysław, tel. 515 111 041,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Oddział Katowice:

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 tel. 32 607 34 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oddział Częstochowa:

42-202 Częstochowa, Rynek Wieluński 25, 

O/ Częstochowa, tel. 34 322 10 10 lub 34 322 10 23,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Punkt Obsługi Klienta Częstochowa, tel. 34 370 41 14,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oddział Niegowa i Filie:

O/ Niegowa tel. 34 315 10 96,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

F/ Wojkowice tel. 32 267 50 75,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

F/ Lelów tel. 34 355 01 76,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

F/ Myszków tel. 34 313 18 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

F/ Janów tel. 34 327 80 11,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

F/ Przyrów tel. 34 355 40 27,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki do informacji na stronach BOŚ BANK:

Bank rozpoczął przyjmowanie wniosków na kredyty wraz z dotacją z WFOŚiGW w Katowicach

Kredyt wraz z dotacją ze środków z WFOŚiGW w Katowicach

Link do stron z Oddziałami Banku na terenie woj. śląskiego z danymi kontaktowymi oraz formularzami wniosków kredytowych wraz z załącznikami:

1. Dla klientów indywidualnych

2. Dla wspólnot mieszkaniowych

 

 

  

Lp Nazwa konkursu Wnioski
1 Konkurs "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska".
Termin przyjmowania wniosków Regulamin konkursu Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
od 27.08.2018
do 14.09.2018

 

 

 

Pozycje "Listy..." dotyczące EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie województwa śląskiego, przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej.
Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2018 Regulamin
 naboru 2018
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
od 01.06.2018 
do 30.06.2018

  

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3 EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4 EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2018 Regulamin
 naboru 2017
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
I nabór 
od 01.01.2018 
do 31.01.2018 
II nabór 
od 01.07.2018 
do 31.07.2018

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8 EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych. 

 

a. Składowiska odpadów 

b. Zakłady odzysku, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem składowisk) 

c. Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

d. Inne