Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zaktualizowane zasady udzielania dofinansowania w ramach priorytetowych programów NFOŚiGW. Dotyczą one wsparcia przedsięwzięć realizowanych w zakresie: ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, geologii i górnictwa, ochrony klimatu i atmosfery, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, wsparcia realizacji polityki ekologicznej państwa przez ministra środowiska oraz programów międzydziedzinowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów i warunków składania aplikacji przez beneficjentów, minimalnej wartość projektów planowanych do dofinansowania, formy wsparcia oraz warunków i terminów spłaty pożyczek - zobacz

 

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować następujące formy:

 1. pożyczki, w tym pożyczki pomostowej;
 2. dotacji;
 3. umorzenia części wykorzystanej pożyczki;
 4. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
 5. kredytu w bankowych liniach kredytowych.
 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzór ankiety rozliczającej warsztaty - pobierz plik
 3. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plik
 4. Wzór metryki audycji radiowej - pobierz plik
 5. Sprawozdania kwartalne z realizacji zadania „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2018 roku":
  prasa
  RTV
  www