1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzór ankiety rozliczającej warsztaty - pobierz plik
 3. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plik
 4. Wzór metryki audycji radiowej - pobierz plik
 5. Sprawozdania kwartalne z realizacji zadania „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2018 roku":
  prasa
  RTV
  www

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik
 3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 4. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik