Zadania z zakresu OCHRONY ATMOSFERY obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Zakres ten obejmuje głównie: budowę, lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, wdrażanie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE), termoizolację (ocieplanie) budynków, instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych, lub biopaliw, zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

Wnioskami dotyczącymi ochrony atmosfery zajmuje się Zespół Ochrony Atmosfery:

Frydel Łukasz (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 222
Kocoń Małgorzata - 32 60 32 289
Kokot Agnieszka - 32 60 32 263
Kowalkowska Agnieszka - 32 60 32 264
Mazurek Iwona - 32 60 32 258
Pastuszka Ewa - 32 60 32 262
Piosek Dawid - 32 60 32 259
Stolorz Wojciech - 32 60 32 244

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu GOSPODARKI ODPADAMI obejmują inwestycje mające na celu minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz zadania związane z rolnictwem ekologicznym.

Zakres ten obejmuje głównie: działania ograniczające i zapobiegające powstawaniu odpadów, unieszkodliwianie odpadów, budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, a także rewitalizacją terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz wapnowanie gleb.

Wnioskami dotyczącymi gospodarki odpadami zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

 • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Malkowska Barbara - (32) 60 32 241
  Pabich Grzegorz - (32) 60 32 283

 

Zadania z zakresu GOSPODARKI WODNEJ obejmują inwestycje mające na celu ochronę przed powodzią i suszą oraz zaopatrzenie w wodę.

Zakres ten obejmuje głównie: budowę lub modernizację zbiorników retencyjnych, urządzeń monitorujących, lub zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy, usuwanie skutków powodzi oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia.

 Wnioskami dotyczącymi gospodarki wodnej zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 

 • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Deinek Mariusz - (32) 60 32 345
  Dziaćko Mariusz - 32 60 32 386
  Jutka Anna - (32) 60 32 343
  Rokicka-Koza Joanna - (32) 60 32 342
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu OCHRONY WÓD obejmują inwestycje mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Zakres ten obejmuje głównie: budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę lub modernizację systemów odprowadzania ścieków.

Wnioskami dotyczącymi ochrony wód zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 

 • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
  Deinek Mariusz - (32) 60 32 345
  Dziaćko Mariusz - 32 60 32 386
  Jutka Anna - (32) 60 32 343
  Rokicka-Koza Joanna - (32) 60 32 342
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozliczeniami zadań oraz wnioskami o umorzenie zajmuje się Zespół Kontroli i Umorzeń:

 • Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 237
  Piotrowski Andrzej - 32 60 32 212
  Babicz-Ogórek Marta - 32 60 32 220
  Barszczewski Leszek - 32 60 32 211
  Ćwik Ryszard - 32 60 32 322
  Dyduch Tomasz - 32 60 32 320
  Kutniowski Jacek - 32 60 32 329
  Lis Michał - 32 60 32 323
  Nowicki Marcin - 32 60 32 321
  Rduch Magdalena - 32 60 32 325
  Sojka Dariusz - 32 60 32 328
  Wróbel Ewa - 32 60 32 324
  Zaleska Renata - 32 60 32 209

  Osoby zajmujące się rozliczaniem zadań z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej (pozainwestycyjnych):
  Gil Ilona - 32 60 32 327
  Góra Bożena - 32 60 32 326

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby szukające możliwości dofinansowania zadania przez Fundusz mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty poprzez wybranie poniżej odpowiedniego obszaru, w zakresie którego zawiera się planowane zadanie.

Wybierz obszar dofinansowania:

 
Ochrona wód Gospodarka wodna Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem
Różnorodność biologiczna Edukacja ekologiczna Zapobieganie poważnym awariom Zarządzanie środowiskowe w regionie Profilaktyka zdrowotna

Zachęcamy również do skorzystania z wyszukiwarki dofinansowania.

WYSZUKIWANIE DOFINANSOWANIA - znajdź zadanie