Dla zadań z zakresu: Badania, opracowania i ekspertyzy (ZS)

Dla zadań z zakresu: Monitoring środowiska (MO) i Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (KO)