Składane wnioski powinny być kompletne.

Każdy egzemplarz wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

UWAGA – prosimy o składanie wniosków bez skopiowanych ze wzorów wniosków "uwag" i "instrukcji".

ZADANIA INWESTYCYJNE z zakresu:

Wzory wniosków dla ZADAŃ POZAINWESTYCYJNYCH z zakresu: