Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są odpowiedzialne nie tylko za finansowanie, lecz również za wsparcie działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Działania te są potrzebne cały czas, gdyż edukacja ekologiczna jest ciągłym i wieloletnim procesem.

Mamy nadzieję, że informacje o działalności edukacyjnej w naszym województwie, które Państwu przekazujemy (również za pomocą serwisu internetowego) okażą się przydatne i ułatwią dbanie o środowisko w myśl zasady "Myśl globalnie, działaj lokalnie".