Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach

 

Wzory do pobrania:

 

 - logo w wersji pionowej:

- CDR

- EPS

- JPG

 

 - logo w wersji poziomej:

- CDR

- EPS

- JPG

  - logo ze skrótem WFOŚiGW w Katowicach:

- CDR

- EPS

- JPG

  - uproszczona wersja logo:

- CDR

- EPS

- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji pionowej:

- CDR

- EPS

- JPG

 

  - logo monochromatyczne w wersji poziomej:

- CDR

- EPS

- JPG

 

Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne:

Materiały drukowane należy również opatrzyć czytelną informacją w brzmieniu: „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. "Zasad oznakowania przedsięwzięć..."

Poniższe wzory służą również do oznakowania sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
 

  - logo z napisem o dofinansowaniu:

- CDR

- EPS

- JPG
 

- logo z napisem o dofinansowaniu (wersja pozioma):

- CDR

- EPS

- JPG

................................................................................................................

Wzór tablicy pamiątkowej dla beneficjentów uczestniczących w programach finansowanych przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW: usuwanie azbestu, program KAWKA - do pobrania