Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zaktualizowane zasady udzielania dofinansowania w ramach priorytetowych programów NFOŚiGW. Dotyczą one wsparcia przedsięwzięć realizowanych w zakresie: ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, geologii i górnictwa, ochrony klimatu i atmosfery, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, wsparcia realizacji polityki ekologicznej państwa przez ministra środowiska oraz programów międzydziedzinowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów i warunków składania aplikacji przez beneficjentów, minimalnej wartość projektów planowanych do dofinansowania, formy wsparcia oraz warunków i terminów spłaty pożyczek - zobacz