W walce ze smogiem nie ma przerwy

II etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jejkowice zakłada likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 25 budynkach, zabudowę 25 proekologicznych źródeł ciepła, w tym 3 pomp ciepła i 4 kotłów opalanych biomasą. Na realizację tego zadania władze gminy pozyskały dofinansowanie formie pożyczki w kwocie do 250.000 zł.

Termin zakończenia prac przewidziano na koniec listopada 2017 r. 762.000 zł dofinansowania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Buczkowice przeznaczone zostaną na likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 73 budynkach jednorodzinnych oraz w 1 lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, likwidację źródeł ciepła opalanych gazem w 53 budynkach jednorodzinnych i zabudowę 127 proekologicznych źródeł ciepła.
Maksymalna wysokość dofinansowania o jakie mogą ubiegać się mieszkańcy może wynosić dla zakresu polegającego na zabudowie kotłowni – 6.000 zł. Termin realizacji programu to koniec listopada przyszłego roku. Gmina Pietrowice Wielkie rozpoczyna już V etap programu ograniczenia niskiej emisji , na który otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 200.000 zł.

Tym razem realizowana będzie modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych i obejmie likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 50 budynkach i zabudowę 50 proekologicznych źródeł ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańców może wynosić dla zakresu polegającego na zabudowie kotłowni – 4.000 zł, a na zabudowie pompy ciepła – 4.000 zł.

Instalacje fotowoltaiczne coraz popularniejsze

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej postanowiła zmniejszyć zanieczyszczenia pyłowo-gazowe do atmosfery i stawia na nowoczesne źródła energii. Dzięki środkom z Funduszu nastąpi zabudowa mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do CWU na potrzeby budynku przy ulicy Kłodnickiej 97. Na ten cel przeznaczonych zostanie 272.039 zł. Pożyczka w kwocie 69.142 zł przeznaczona zostanie na Zygmunt Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą zabudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy PPH Agrokompleks zlokalizowanego przy ul. Głównej 173 w Ochabach Wielkich. Prywatny przedsiębiorca postanowił wystąpić z takim wnioskiem do Funduszu i decyzją Zarządu może przystąpić do realizacji. Roczne oszczędności na poziomie 4.400 zł przyniesie instalacja fotowoltaiczna na dachu firmy 3S Data Center S.A. w Katowicach. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu Funduszu w wysokości prawie 80.000 zł atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki.

Cieplej i oszczędniej w Wodzisławiu Śląskim

Blisko 34.000 zł oszczędności przyniesie likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 22 należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”.
Aktualnie budynek mieszkalny objęty wnioskiem zasilany jest w ciepło z pieców kaflowych, a docelowo będzie zasilany w ciepło z wymiennikowni, znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu tego budynku. W ramach wniosku Spółdzielnia wykona adaptację pomieszczenia pod zabudowę stacji wymienników ciepła.

Zakres przedstawiony we wniosku obejmuje: likwidację istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., docieplenie przegród budowlanych i wymianę okien i drzwi.
Na ten cel spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie do 477.546 zł

Zdrowiej w Tychach

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna przebuduje wodociąg w ulicach:  Junaków, Fabryczna, Jędrzejowskiej, Dzwonkowa w Tychach. Istniejąca sieć azbestowo-cementowa charakteryzuje się niskimi parametrami fizycznymi oraz częstymi awariami. Nie zapewnia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  W ramach zadania zaplanowano budowę sieci wodociągowej o całkowitej długości 797,2 mb oraz 33 sztuk przepięć wodociągowych.
Na to zadanie Fundusz przeznaczył w formie pożyczki 247.604,40 zł.

Mini ogród w gminie Pilchowice

Do końca czerwca przyszłego roku powstanie w Zespole Szkolno - Przyszkolnym w Żernicy  mini ogród botaniczny.
Planowane do realizacji zadanie polegać będzie na utworzeniu ogrodu, który będzie podzielony na 6 zasadniczych części: ogródek wiejski przy atrium, trzy miniarboretum, ogród japoński przy placu zabaw, ogród górski przy placu zabaw. Na obszarze około 0,06 ha wnioskodawca planuje nasadzić ok. 168 sztuk roślin różnych gatunków.

W tym celu zakupione zostaną: sadzonki krzewów i drzewek, bylin, cebulek roślin oraz materiał pomocniczy niezbędny do dokonania nasadzeń oraz tabliczki informacyjne służące do oznaczenia posadzonych roślin.
Zagospodarowania terenu, nasadzeń i prac wykończeniowych dokonają uczniowie wraz z nauczycielami przyrody. Pielęgnacją ogrodu zajmować się będą uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych z przyrody.
Projekt „Zielono żyj – mini ogród botaniczny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy”, na każdym swoim etapie będzie kładł nacisk na edukację uczniów, wspomaganie ich w procesie zdobywania nowych umiejętności i praktycznej wiedzy o środowisku. Dofinansowanie Funduszu wyniosło 1 894,24 zł.

Więcej zieleni w Mysłowicach

Usytuowany w centrum miasta Park Zamkowy, wpisany do rejestru zabytków zyska nowe rośliny. W ramach planowanych nasadzeń zostanie posadzonych 390 szt. roślin, w tym 32 szt. drzew, 281 szt. krzewów i 77 szt. bylin. Na realizację tego przedsięwzięcia Fundusz przeznaczył 39 009,60 zł, prace potrwają do 6 listopada 2017 r.

Gmina Gilowice z programem ochrony środowiska

Program na lata 2017-2020 ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych programów sektorowych województwa, zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na działania, wskazane w dokumencie. Powstanie dokumentu zostało wsparte przez Fundusz kwotą 8 800,00 zł.

Śląska Szkoła LAS

Fundacja Napraw Sobie Miasto z Katowic zrealizuje program edukacyjny ukierunkowany na lokalnych liderów alarmów smogowych z województwa śląskiego.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 30 aktywistów lokalnych alarmów smogowych dzięki zorganizowaniu cyklu 4 seminariów na temat systemu społecznej oceny lokalnej polityki antysmogowej.
W ramach seminariów połączonych z panelami dyskusyjnymi uczestnicy dowiedzą się m.in.: czym można legalnie palić w polskich piecach, co oznacza 5 klasa pieca, jak prezentuje się rynek węgla w Polsce, a także jak wygląda teoria i praktyka podłączania do sieci gazowej i ciepłowniczej. Podczas cyklu spotkań przedstawione zostaną również dobre praktyki stosowane w Czechach i na Słowacji oraz zagadnienia poprawy efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo w trakcie paneli dyskusyjnych lokalni liderzy opinii wymienią się doświadczeniami z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej m.in. przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych i społecznościowych.
Efektem działań będzie wypracowanie materiałów pokonferencyjnych stanowiących swoisty  poradnik dobrych praktyk dla lokalnych alarmów smogowych.
Program potrwa do końca 2017 roku i zostało wsparte przez Fundusz kwotą 16.700,00 zł.

Likwidacja azbestu trwa

Kolejne trzy gminy otrzymały wsparcie finansowe przeznaczone na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych. W wyniku dofinansowania Funduszu w kwocie ponad 250.000 zł unieszkodliwionych zostanie prawie 300 ton tej niezwykle szkodliwej substancji z Czeladzi, Cisnej i Popowie.

Kierunek Władysławowo i Jastrzębia Góra

Ponad 150 dzieci z Sosnowca, Psar i Pawłowic skorzysta z wyjazdu w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Dofinansowanie Funduszu wyniosło prawie 40.000 zł.