Żory walczą z niską emisją

Likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 98 budynkach jednorodzinnych oraz w 4 budynkach wielorodzinnych, likwidację źródeł ciepła opalanych gazem w 17 budynkach jednorodzinnych oraz 1 budynku wielorodzinnym i zabudowę 120 proekologicznych źródeł ciepła, w tym co najmniej 9 węzłów cieplnych zakłada II etap programu realizowanego w Żorach. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosić na: zabudowie kotłowni – 6.000 zł, a na podłączenie do sieci budynku jednorodzinnego – 9.000 zł. Fundusz przeznaczył na ten cel łącznie prawie 800.000 zł w postaci dotacji 204.000 zł i pożyczki do 570.668,47 zł.

X etap w Koszęcinie

To już dziesiąta edycja programu ograniczania niskiej emisji w gminie Koszęcin. Tym razem zakres zadania obejmuje likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 25 budynkach i zabudowę tam proekologicznych źródeł. Fundusz przeznaczył na ten cel 137.500 zł (50.000 zł dotacji i 87.500 zł pożyczki).

Wisła 

53 budynki pozbędą się przestarzałych pieców jednocześnie zyskując proekologiczne źródła ciepła. Zadanie realizowane będzie do połowy 2018 roku i otrzymało dofinansowanie w wysokości 371.000 zł (106.000 zł dotacji i 265.000 zł pożyczki)

Wola

Termomodernizację wraz z demontażem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest zrealizuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” w budynkach przy ul. Klonowej 1, 3, 5. Na ten cel Spółdzielnia otrzymała od Funduszu ponad 430.000 zł.

Cieplej i taniej w Rybniku

Termomodernizacja Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku zostanie zrealizowana do końca maja 2018 roku. Projekt zakłada docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 54 i powinien zmniejszyć koszty ogrzewania o około 61.500 zł rocznie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 626.371 zł w formie dotacji 33.458 zł i pożyczki 592.913 zł.

Więcej wody dla gminy Włodowice

Celem inwestycji jest budowa 2 zbiorników wyrównawczych wody o pojemności 75 m3 każdy w miejscowości Hucisko. Obecny zbiornik wyrównawczy o pojemności 50 m3 został wybudowany na początku lat 70 XX wieku. Obecnie zbiornik ten nie zabezpiecza wystarczającej ilości wody dla mieszkańców. Po zrealizowaniu inwestycji 300 osób będzie miało wodę w odpowiedniej ilości i jakości. Pożyczkę na ten cel w wysokości ponad 450.000 zł zdecydował się przyznać Fundusz.

I Forum Ekologiczne odbędzie się w Radlinie

Energia odnawialna w domu i w firmie, oddziaływanie dużych zakładów na środowisko, oszczędność wody, budownictwo pasywne, pożyteczność pszczół, to tematy przewidzianych wystąpień. Do tego okazję do zaprezentowane otrzymają m.in. przez przedstawicieli GARP w Katowicach, zakładów JSW KOKS, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji czy Politechniki Opolskiej. Odbędą się także warsztaty, występy i pokazy ekologiczne. Dofinansowanie Funduszu wyniosło 2.200 zł.

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą z planem ochrony

Dokument ten określi sposób wdrażania idei rozwoju zrównoważonego na terenie Parku Krajobrazowego. Plan wskazywać będzie na dopuszczalny sposób gospodarczego korzystania z zasobów przyrody opierając się na wszechstronnej analizie tychże zasobów. Plan ochrony jednoznacznie i praktycznie określi cele ochrony przyrody i krajobrazu w PK „Lasy nad Górną Liswartą” i jednocześnie ma doprowadzić do szybkiego osiągnięcia kompromisowych rozwiązań pomiędzy służbami ochrony przyrody, a inwestorami i samorządami z terenu Parku. Przedsięwzięcie zostało wsparte dotacją Funduszu w wysokości 432.000 zł