Kierunek morze

Zarząd podjął decyzje o przyznaniu środków na organizację wyjazdów dla dzieci w ramach profilaktyki zdrowotnej. Tym razem pieniądze trafią do Katowic i Chorzowa, a będzie to kwota prawie 16.000 zł, co pozwoli na wyjazd 48 dzieciom, które wzmacniać będą swoje organizmy nad Bałtykiem, nie zapominając także o edukacji ekologicznej.

Żabi Kraj

Tak zatytułowało swoją kampanię edukacyjną Stowarzyszenie Rybackie ze Skoczowa, które podjęło się zadania uświadamiania co do roli oraz znaczenia stawów rybnych w utrzymaniu ekosystemu. W gminach: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Hażlach, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice, będących członkami Stowarzyszenia odbędą się seminaria, będą referaty, całość uzupełni powstały na tę okoliczność film edukacyjny. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie Funduszu w wysokości 11.300 zł.

O śmieciach na zamku

Instytucja Kultury Zamek Cieszyn bierze na warsztat śmieci, a właściwie ich efektywne przetwarzanie i ponowne wykorzystanie. Przygotowany projekt „Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?”  zakłada działania skierowane do mieszkańców Cieszyna i pobliskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorców z branż odpadowych i projektantów.

Będzie wystawa polskich i zagranicznych projektów pokazujących najlepsze przykłady ponownego wykorzystywania odpadów (np. przetwarzanie, kompresowanie czy segregacja dla niewidomych), publikacja towarzysząca wystawie – promująca najlepsze rozwiązania i idee ekonomii cyrkularnej oraz rolę projektantów i lokalnych aktywistów w rozwiązywaniu problemu odpadów. Dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli samorządów, firm zajmujących się utylizacją śmieci, projektantów i mieszkańców. Prowadzone metodą design thinking, pozwolą na wypracowanie wspólnych rozwiązań konkretnych problemów i wyzwań przed jakimi stoją samorządy. Dla nich także przewidziano organizację konferencji wraz z warsztatami. A wszystko to potrać ma prawie do końca października tego roku i zostało wsparte przez Fundusz kwotą 10.640 zł.

Ekologia i zdrowie

Pod takim hasłem Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej rusza z całoroczną kampanią informacyjno-edukacyjną łączącą tematykę ekologiczną z promocją zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Adresatem kampanii będzie przede wszystkim młodzież szkolna. 

Zaplanowano 3 akcje tematyczne: Ekologia i zdrowie – mająca uświadomić jak stan otaczającego nas środowiska (czyste powietrze i wody, transport miejski, czy ekologiczne rolnictwo) wpływa na nasze zdrowie, Jadalne ogrody społeczne – w ramach akcji planuje się założyć pierwszy w Polsce Jadalny Ogród Społeczny na terenie ok. 20 arów w Bielsku-Białej. Dzięki wykonanym nasadzeniom możliwa będzie edukacja w zakresie korzyści zdrowotnych płynących z uprawy drzew i krzewów owocowych. SiejeMY słońce – przedmiotem tej akcji będzie sadzenie słoneczników  w przedszkolach i szkołach, co pozwoli promować tworzenie przyjaznych terenów dla zapylaczy, ptaków i bioróżnorodności w Bielsku-Białej i innych miastach. Akcję będzie wspomagać interaktywna mapa Polski przedstawiająca dotychczas dokonane nasadzenia kwiatów.

Wkład Funduszu w to przedsięwzięcie wyniósł 11.000 zł, a zakończy się w połowie przyszłego roku.

Zdrowe powietrze

Polska Izba Ekologii będzie organizatorem konferencji „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” skierowanej do samorządów, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz organizacji społecznych.

Podczas imprezy uczestnicy otrzymają najnowsze dane dotyczące wpływu zanieczyszczeń środowiska, nastąpi wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie oraz działań na rzecz ograniczania skutków szkodliwych zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Będzie mowa także o zagrożeniu zdrowia i życia człowieka ze strony rozwijającego się przemysłu, ale także z działalności gospodarczej i sposobu życia społeczeństwa na poziomie lokalnym. Fundusz wsparł to wydarzenie kwotą 9.200 zł.

Termomodernizacja szkoły w Lyskach

Likwidacja starej kotłowni węglowej i wyposażenie w nowoczesny kocioł spełniający wymogi 5 klasy, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymiana okien i modernizacja oświetlenia – to zakres prac przewidzianych we wniosku gminy Lyski przewidzianych do realizacji w Szkole Podstawowej w Raszczycach. Dzięki dotacji z Funduszu w wysokości prawie 190.000 zł oraz środkom z własnym i europejskim inwestycja ma przynieść oszczędności na poziomie około 42.000 zł rocznie na kosztach ogrzewania i oświetlenia. 

Przychodnia bez azbestu

W obiekcie przy ul. Wawelskiej 7 w Rudzie Śląskiej należącym do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska” demontażowi poddano ponad 13 ton azbestu z dofinansowaniem Funduszu w wysokości 80 % (20.832,77 zł)