Dotacja dla Szczyrku

Gmina Szczyrk uzyskala dofinansowanie w wysokości 6.395 zł na opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku. Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. 

Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.

 

Ścieżka dydaktyczna w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Ścieżka dydaktyczna w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym została wytyczona w 2007 roku, zaktualizowana została w 2016 r. (dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach), jest ona bardzo ważnym elementem wspierającym proces edukacji przyrodniczej, która powinna odbywać się na drodze doświadczeń oraz bezpośrednich obserwacji żywych okazów, co nie zawsze jest możliwe w sali lekcyjnej. Ścieżka łączy edukację z aktywnym wypoczynkiem, a tym samym daje możliwość przeprowadzenia interesujących i niesztampowych zajęć z biologii, przyrody, czy też geografii. Z drugiej strony ścieżka dydaktyczna, wytyczona w formie szlaku i zaopatrzona w liczne tablice i plansze edukacyjne, a także książkowy przewodnik, reguluje ruch turystyczny, umożliwia sprawne poruszanie się po terenie oraz samodzielne zdobywanie nowej wiedzy.

Fundusz udzielił 30.650 zł dotacji na kolejną aktualizację ścieżki, która będzie polegała mniędzy innymi na wykonaniu i montażu 65 tablic gatunkowych, 35 tablic edukacyjnhych, 65 tablic informacyjnych oraz opracowaniu i druku przewodnika, broszur i ulotek.

 

Wymiana oświetlenie w Starostwie Powiatowym

Powiat Bielski otrzymał środki na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego. Budynek obecnie oświetlany jest za pomocą opraw żarowych oraz świetlówek. Zadanie polega na wymianie dotychczas eksploatowanych lamp na lampy LED, zużywające znacznie mniej energii elektrycznej. Szacuje się, że roczne koszty oświetlenia ulegną zmniejszeniu o ok. 36.000 zł.