1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik

2. Wzór ankiety rozliczającej warsztaty - pobierz plik

3. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plik

4Wzór metryki audycji radiowej - pobierz plik

5. Sprawozdania kwartalne z realizacji zadania „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2018 roku":