a. Programy Ograniczenia Emisji (Wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego) 

b. Termomodernizacja obiektu (bez docieplenia) 

c. Termomodernizacja obiektu (z dociepleniem) 

d. Pozostałe zadania