Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 NZ 1.1. Tworzenie warunków do przeciwdziałania poważnym awariom.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych.

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH