Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W REGIONIE:

BADANIA, OPRACOWANIA I EKSPERTYZY (ZS)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1

ZS 1.1. Opracowanie programów i systemów zarządzania środowiskowego w województwie.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2

ZS 2.1. Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3

ZS 2.2. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4

ZS 3.1. Opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów (przestrzeni) chronionych, w tym opracowanie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczych, wykonywanych na potrzeby kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5

ZS 3.2. Opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych, w tym opracowanie baz danych i dokumentacji do planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6

ZS 3.3. Opracowanie dokumentacji do planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów NATURA 2000.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
7

ZS 3.4. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019:
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8

ZS 4.1. Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej istotne z punktu widzenia poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, w tym w zakresie zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

MONITORING ŚRODOWISKA (MO)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 MO 1.1. Monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 MO 2.1. Zakup urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przez instytucje w zakresie uprawnień kontrolnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 MO 3.1. Opracowanie informacji o stanie środowiska.
Upowszechnianie informacji o stanie środowiska.
Tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach.

 

WSPOMAGANIE SYSTEMU KONTROLI WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (KO)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 KO 1.1. Opracowania analiz i prognoz oraz doposażenie w sprzęt służący kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska.