Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który już od ponad 25 lat wspiera finansowo działania proekologiczne na terenie województwa śląskiego.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów instytucjonalnych (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, kościoły i inne), jak i do osób fizycznych, czyli wszystkich mieszkańców naszego województwa.

Dofinansowujemy zadania z zakresu: ochrony atmosfery, ochrony wód, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony różnorodności biologicznej, edukacji ekologicznej, zapobiegania poważnym awariom, zarządzania środowiskowego w regionie i profilaktyki zdrowotnej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Informacje o dofinansowaniu zadań dla osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą można uzyskać w zakładce "Dofinansowanie zadań".

Dowiedz się więcej o możliwości uzyskania dofinansowania

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Fundusz jest Instytucją Wdrażającą.

Dowiedz się więcej o POIiŚ

Program CZYSTE POWIETRZE

Mieszkańców województwa śląskiego (osoby fizyczne), którzy chcą złożyć wniosek w Programie CZYSTE POWIETRZE zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat warunków uzyskania dofinansowania i sposobu składania wniosków.


Dowiedz się więcej o Programie CZYSTE POWIETRZE