logo ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu wysłania pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. dostępne są tutaj.


Adres skrytki: /wfosigw/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

  1. Zalogować się na e-PUAP.
  2. Z alfabetycznej listy spraw wybrać: "Wyślij pismo do dowolnego urzędu" a następnie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
  3. Następnie w sekcji "Gdzie chcesz załatwić sprawę" wybrać "Przejdź do formularza".
  4. Przejść do sekcji "Odbiorca dokumentu" wygrać polecenie "Wpisz adres skrytki" i następnie podać adres skrytki 
  5. Po wybraniu polecenia zatwierdź adres system automatycznie zaadresuje pismo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Funduszu.
  6. Następnie należy wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki.
  7. Ostatnim krokiem jest wysłanie pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pismo może być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.