Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne z Projektem Doradztwa Energetycznego, zatytułowane: „Niska emisja”.

Webinar poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Białymstoku. Na spotkaniu omówione zostanie zjawisko niskiej emisji, przyczyny jego powstawania oraz skutki. Dowiedzą się Państwo jakie są skuteczne metody walki z niską emisją powstającą w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Zapraszamy na kolejne webinarium, tym razem prowadzone przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach. Zajmiemy się bardzo aktualnym tematem, jakim jest „Oszczędzanie energii w dobie kryzysu energetycznego”. Podczas webinarium zostanie poruszona m.in. kwestia - dlaczego i w jaki sposób racjonalnie korzystać z energii zarówno w domu jak i w miejscu pracy. 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 8 listopada 2022 r. o godz. 10:00.

"Ty pytasz - My doradzamy, czyli jak ograniczyć straty energii w gospodarstwie domowym” pod tym hasłem w dniu 07.10.2022 roku w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Zespół Doradców Energetycznych zorganizował stoisko konsultacyjne. Zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy czy przedstawiciele wspólnot, spółdzielni mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące dofinansowania do inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej. Dla zainteresowanych znalezieniem możliwości oszczędności energii Doradcy wskazywali, gdzie są największe straty i na co zwrócić uwagę, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Najmłodsi rozwiązywali przygotowane rebusy i krzyżówki związane z tematem wydarzenia.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne z Projektem Doradztwa Energetycznego, zatytułowane: „Biogazownie – w kierunku neutralności klimatycznej”. Webinar poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Łodzi

Gościem będzie Pani Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. W trakcie webinaru zostanie przedstawiona specyfika funkcjonowania biogazowni, wady i zalety oraz jakie cechy powinna spełniać lokalizacja tego typu obiektu.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na najbliższe spotkanie z Projektem Doradztwa Energetycznego, w trakcie którego rozmawiać będziemy o spółdzielniach energetycznych.

13 września 2022 r., godz. 10:00

„Spółdzielnie energetyczne – czyli jak (z)budować społeczność energetyczną”.
Prelegenci: Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Warszawie

W trakcie webinaru przybliżymy Państwu ideę spółdzielni energetycznych, ich zalety oraz proces powstawania.

Zapraszamy mieszkańców na konsultacje z zakresu poprawy efektywności energetycznej i źródeł dofinansowania udzielane przez Doradców Energetycznych z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.