UWAGA! Nowe regulaminy dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej i różnorodności biologicznej!

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

 

Bank Ochrony Środowiska  
www.bosbank.pl/

Główny Instytut Górnictwa 
www.gig.katowice.pl/

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
www.ietu.katowice.pl/

Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach 
www.igo.katowice.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Środowiska 
www.mos.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl/

Śląski Urząd Wojewódzki
http://www.katowice.uw.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl/

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 
www.ipis.zabrze.pl/

Polska Izba Ekologii 
www.pie.pl/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
http://www.katowice.pios.gov.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
http://katowice.rdos.gov.pl/

Mapy akustyczne
www.mapyakustyczne.pl/

PGL Lasy Państwowe
www.lasy.gov.pl/

Polski Portal Ekologiczny
www.ekologia.pl

Liga Ochrony Przyrody
www.lop.org.pl/

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
http://www.cdpgs.katowice.pl/

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
http://www.zpk.com.pl/

Docieplanie budynków zgodnie z zasadami ochrony przyrody - zobacz