Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy w 2018 roku złożyli wnioski o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (bez względu na datę zawarcia umowy), że zgodnie ze złożonym oświadczeniem - zabronione jest ubieganie się o dofinansowanie całości lub części kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania, i/lub przeprowadzić termomodernizację budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu zamieszczonymi w zakładkach menu po lewej stronie - więcej informacji o Programie CZYSTE POWIETRZE 

 


Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączeń do kanalizacji i przyłączy wodociągowych w ramach preferencyjnych kredytów bankowych - więcej informacji o preferencyjnych KREDYTACH BANKOWYCH