Mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania, i/lub przeprowadzić termomodernizację budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu zamieszczonymi w zakładkach menu po lewej stronie - więcej informacji o Programie CZYSTE POWIETRZE 

 


Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączeń do kanalizacji i przyłączy wodociągowych w ramach preferencyjnych kredytów bankowych - więcej informacji o preferencyjnych KREDYTACH BANKOWYCH