W tym miejscu osoby szukające możliwości dofinansowania zadania przez Fundusz mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty. 

Wyjaśniamy kto może uzyskać dofinansowanie, na jakie zadania i w jaki sposób. Zamieszczamy również informacje o rozliczeniu zadania oraz procedurę rozpatrywania wniosku.

Przy każdym obszarze dofinansowania zamieszczamy telefony i adresy e-mail specjalistów zajmujących się wnioskami dotyczącymi danej dziedziny.

 

Wybierz obszar dofinansowania:

  Ochrona wód Gospodarka wodna Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery
Ochrona różnorodności biologicznej Edukacja ekologiczna Zapobieganie poważnym awariom Zarządzanie środowiskowe w regionie Profilaktyka zdrowotna