Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego zakupiony w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” należy oznakować naklejkami informującymi o źródłach finansowania:

  1. WFOŚiGW w Katowicach - pobierz plik
  2. NFOŚiGW - pobierz ze strony