Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii. 
Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

II. Obszary tematyczne:

  1. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.
  2. OZE i efektywność energetyczna.
  3. Przeciwdziałanie emisjom.
  4. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

III. Warunki dofinansowania:

  1. Alokacja środków na realizację zadań wynosi 1 000 000,00 zł.
  2. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 80%.
  3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wydarzenia wynosi do 8 000 zł.
  4. Dotacja ma charakter ryczałtu i wypłacona zostanie po zakończeniu zadania.

IV. Beneficjenci:

Beneficjentem są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art.33¹ k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

V. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 12.06.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

VI. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o następujące dokumenty programowe - pobierz plik zip

VII. Formularze wniosków do pobrania - pobierz plik zip

 

 

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 374, 32 60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 379.