4 września ruszyły spotkania informacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego województwa za czynny udział w spotkaniach w Cieszynie, Lipiu, Pszczynie i Zabrzu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania w ramach programu.

Poniżej prezentujemy fotorelację ze spotkania w Cieszynie. 

W spotkaniu oprócz licznej grupy mieszkańców gminy Cieszyn oraz gmin ościennych wzięli również udział przedstawiciele rządu, administracji państwowej oraz samorządowej – Poseł na sejm RP Pan Grzegorz Puda, Wicewojewoda Śląski Pan Jan Chrząszcz, Radny Sejmiku Śląskiego Pan Jan Kawulok, Starosta Cieszyński Pan Janusz Król, Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura oraz Burmistrz Miasta Skoczowa Pan Mirosław Sitko, jak również Zarząd WFOŚiGW w Katowicach – Prezes Zarządu Pan Tomasz Bednarek oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pan Adam Lewandowski.