Na zaproszenie Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach – Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.Spotkanie odbyło się 9 maja 2019r. Obrady WRDS opiewały m.in. wokół problemów występowania niskiej emisji w województwie śląskim oraz systemowych rozwiązań walki ze smogiem. Podczas dyskusji - Prezes Funduszu szczegółowo omówił narzędzia wsparcia walki ze smogiem i niską emisją w naszym regionie, w tym przede wszystkim możliwości dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach domowych mieszkańców województwa. Prezes WFOŚiGW przedstawił również stan realizacji Programu Czyste powietrze w województwie śląskim oraz stanowisko Funduszu ws. propozycji Rady w zakresie ewentualnych zmian w programie.