9 maja 2019r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński wraz z Leszkiem Suskim - Komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej uroczyście przekazali przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego promesy na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo – gaśniczych. 

W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślił, że strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. W skali całego kraju strażacy podejmują interwencje średnio co minutę. Wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych, pożarów, innych miejscowych zagrożeń czy pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Podziękował strażakom zawodowym oraz druhom zrzeszonym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców.

W uroczystości wzięli również udział m.in.: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Stanisław Szwed- Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP – Waldemar Andzel, Jerzy Polaczek, Izabela Kloc, Mariusz Trepka, Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego –Jakub Chełstowski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP - Jacek Kleszczewski oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach  – Tomasz Bednarek.

Zakup wozów dla straży pożarnych jest możliwy dzięki wkładowi finansowemu wielu podmiotów. Łączny koszt  samochodów to ponad 30 mln zł, w tym wkład samorządów. Resztę dołożą MSWiA i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  oraz  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację tego zadania zostanie przeznaczone prawie 10 mln zł.!

W ubiegłym roku dzięki współpracy rządowo-samorządowej udało się zakupić 380 wozów bojowych dla jednostek OSP w całej Polsce. W tym roku liczba ta będzie jeszcze większym rekordem, ponieważ planowany jest zakup aż 480 pojazdów. W 2018r. w województwie śląskim ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano zakup 26 pojazdów pożarniczych.