14 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie 5-ej edycji konkursu „Zielona Pracownia”. Przedmiotem konkursu „Zielona Pracownia” jest utworzenie szkolnej pracowni, na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych, którego realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów.

Na galę przybyli m.in. Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa, Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa, Jan Kawulok - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, a także radni wojewódzcy, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz młodzież, która od września będzie korzystała z nowoczesnych pracowni. 
Galę uświetnił występ Wiktorii Trefon – niezwykle utalentowanej uczennicy II LO w Będzinie oraz Szkolnej Orkiestry Dętej ALLEGRETTO - pod batutą KRZYSZTOFA ZAJĄCA - ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku- jednego z laureatów naszego konkursu.

Po ceremonii wręczenia nagród uczestnicy mogli skorzystać z różnych rodzajów aktywności ekologicznej organizowanej przez m.in.:  ZHP Chorągiew Śląską, Fundację Park Śląski, Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych "Przytulia", Stowarzyszenie  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na wyposażenie 250 placówek w ciągu 5 lat przeznaczył w sumie 8 536 925,02 zł. Zielone pracownie funkcjonują lub będą funkcjonować w ponad 110 gminach i powiatach województwa śląskiego. W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże – do Funduszu wpłynęło 161 wniosków. Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono 87 laureatów, a  Fundusz przeznaczy ponad 3 000 000 zł. na realizajcę projektów.

Każda kolejna edycja Konkursu prezentuje coraz wyższy poziom przedkładanych prac. Szkoły wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami z ubiegłorocznymi laureatami.