Szanowni Państwo,

Przypominamy, że z dniem 31.12.2020 roku upływa termin ważności  aktów prawa miejscowego wyznaczających obszar i granice aglomeracji (uchwał lub rozporządzeń), które zostały podjęte na mocy przepisów uchylonej ustawy Prawo Wodne  z dnia  18 lipca 2001 roku  (art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku).

Równocześnie  inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne,  realizowane na terenie aglomeracji ujętej w KPOŚK, będą mogły ubiegać się o dedykowane tym obszarom dofinansowanie jedynie w przypadku posiadania obowiązującej uchwały w/s wyznaczania aglomeracji.

Poniżej przekazujemy link do ważnych - w kontekście powyższego - informacji umieszczonych na stronie  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: