2 nowe programy, pozwalające na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, uruchomił WFOŚiGW w Katowicach. Środki w formie dotacji oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł. Mają zostać przeznaczone na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego.

- Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że  ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego około 30 jednostek – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Fundusz uruchomił 21 września nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych, realizowanego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Można je składać do 30 października 2020 r. (lub do wyczerpania środków). Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka.

Więcej informacji o naborze: https://bit.ly/2RL3M1x

 - Zdecydowaliśmy się również na dodatkową pulę środków, w wysokości 400 tys. zł, na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia dla OSP  – dodaje Tomasz Bednarek.

Także w tym przypadku termin przyjmowania wniosków upływa 30 października (lub po wyczerpaniu  środków).

Więcej informacji o naborze: https://bit.ly/32P60DB

Na realizację programu tzw. „małego strażaka” WFOŚiGW w Katowicach wyda w tym roku łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze trafią do ponad 300 jednostek OSP w województwie śląskim. Na zakup sprzętu i samochodów dla OSP i PSP, Wojewódzki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły w sumie blisko 20 mln zł.

 

Fot. Mirosław Cichy