30 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2022 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 52 wnioski na łączną kwotę 1.399.910,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.