Ze względu na sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nastąpiły zmiany w regulaminach konkursów:

  • Termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Zielona Pracownia Projekt’2022 zostaje wydłużony do 14 marca 2022 r.
  • Termin składania wniosków w konkursie pn. Zielona Pracownia’2022 zostaje ustalony na okres od 1 marca do 15 kwietnia 2022 r., a termin rozstrzygnięcia zostaje wydłużony do dnia 20 maja 2022 r.

Uaktualnione Regulaminy Konkursów i więcej informacji: Konkursy „Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022