Ministerstwo Klimatu i Środowiska w okresie kwiecień-maj br. organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Priorytetów FENX.01 i FENX.02 pt. "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem programu FEnIKS". Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/zapraszamy-potencjalnych-beneficjentow-programu-feniks-2021-2027-do-udzialu-w-szkoleniu-nowa-perspektywa-finansowa-2021-2027-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-programu-feniks

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.