17 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2024 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 53 wnioski na łączną kwotę 1 850 140,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.