Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Mateusz Pindel wspólnie z Wójtem Gminy Kornowac Grzegorzem Niestrojem oraz członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach Panem Bronisławem Karaskiem otworzył dziś „Zieloną przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu”. Ta piękna, zielona, przestrzeń będzie wykorzystana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych oraz spotkań społeczności lokalnej. Teren objęty projektem znajduje się tuż obok punktu widokowego w Kornowacu, punkt ten znajduje się na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia.

Jest to miejsce często odwiedzane, nie tylko przez mieszkańców gminy czy powiatu, ale również turystów z dalszych regionów Polski a nawet zagranicy. Planowane nasadzenia idealnie wkomponują się w otoczenie i są niezbędne da realizacji projektu. Nasadzenia zielenią oraz stworzona infrastruktura techniczna (mała platforma widokowa na poziomie gruntu) wpisuje się w otoczenie (punkt widokowy) i stworzy spójną, atrakcyjną przestrzeń oraz wykorzysta naturalną charakterystykę terenu.

Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie przestrzeni (wykorzystanie naturalnej charakterystyki terenu, zastosowane rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych; spójność, atrakcyjność koncepcji).
Istotnym kryterium wyboru była także zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań, które obejmowały wniosek, a także zaangażowanie społeczności lokalnej w opracowanie projektu utworzenia terenu zielonego i w jego realizację oraz wykorzystanie przestrzeni terenów zieleni do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyrodniczych, spotkań społeczności lokalnej.

  • Koszt całkowity zadania - 297 101,01 zł
  • Dofinansowanie WFOŚiGW - 229 334,80 zł