„Przygody w pracowni pod wiatą” to nazwa nowej zielonej przestrzeni, która powstała przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu. Na zaproszenie Wójta Gmina Koszęcin Pana Zbigniewa Seniów oraz Dyrekcji szkoły w uroczystym otwarciu EkoPracowni wziął udział Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Katowicach Mateusz Pindel. 

"To pierwsze tego typu pracownie na Śląsku i głęboko wierzę, że dzięki dofinansowaniu ze środków #WFOŚiGW w Katowicach będą one źródłem wiedzy i nauki, jak również przyjazną ekologiczną przestrzenią” - podkreślił Prezes. EkoPracownia w Koszęcinie zawiera liczne elementy edukacyjne i dydaktyczne, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość poznawania tajników natury w najbliższym otoczeniu szkoły.